ลืมไปหรือเปล่า

老莫 于 2016-04-16 推荐

泰语和越南语完全区分不了, 但是它们有一个共同特点:就是唱的比说的好听多了

   f9198618367adab46cc1cb1188d4b31c8701e44b

   歌词:

   เธอเคยบอกว่าชอบกัน และเธอมีเหตุผล เพราะฉันไม่เหมือนใคร
   你曾经告诉我说你喜欢我,原因是我与其她的女生不一样
   เธอก็เคยประทับใจ ในความไม่ซ้ำใคร ที่ฉันเป็นแบบฉัน
   你还着重强调 我就是我 这个事实
   เธอกลับมาไม่ชอบใจ บอกกันในวันนี้ ให้ฉันทำตัวใหม่
   如今你却因此而不开心,并且说现在的我应该改变自己了
   เธอให้ฉันทำเหมือนใคร ที่เธอประทับใจ ให้เหมือนเธอต้องการ
   你想要我成为你心中最完美的那个女孩
   เธอลืมไปหรือเปล่า รักฉันเพราะอะไร
   你是否已忘记了,为什么你会爱上我.
   ลืมไปหรือเปล่า ชอบฉันที่ตรงไหน
   你是否已忘记了,你到底爱我哪一点
   อยากให้เธอทบทวน วันนี้ฉันควรเปลี่ยนเพราะอะไร

   我希望你能够想一想,为什么现在的我应该要改变
   เพราะฉันไม่เคยเปลี่ยน เพียงเพราะว่าใจเธอไม่เหมือนเดิม
   也许是因为我从没改变过什么,恰是你,已不再是从前的那个你了
   ฉันก็เป็นอย่างที่เป็น ก็เป็นมานานแล้ว เธอเองก็รู้ดี
   开始到现在,我一如从前.而你一直都很了解
   ทำอย่างเดิมมาทุกที กลายเป็นดูไม่ดี ไม่รู้เพราะอะไร
   我的矜持从没有偏离我的轨道,而现在对你来说却已不够好了,我也不知道是为什么
   เธอกลับมาไม่ชอบใจ บอกกันในวันนี้ ให้ฉันทำตัวใหม่
   如今你却因此而不开心,并且说现在的我应该改变自己了
   เธอให้ฉันทำเหมือนใคร ที่เธอประทับใจ ให้เหมือนเธอต้องการ
   你想要我成为你心中最完美的那个女孩
   เธอลืมไปหรือเปล่า รักฉันเพราะอะไร
   你是否已忘记了,为什么你会爱上我
   ลืมไปหรือเปล่า ชอบฉันที่ตรงไหน
   你是否已忘记了,你到底爱我哪一点
   อยากให้เธอทบทวน วันนี้ฉันควรเปลี่ยนเพราะอะไร
   我希望你能够想一想,为什么现在的我应该要改变
   เพราะฉันไม่เคยเปลี่ยน เพียงเพราะว่าใจเธอไม่เหมือนเดิม
   也许是因为我从没改变过什么,恰是你,已不再是从前的那个你了
   เธอลืมไปหรือเปล่า รักฉันเพราะอะไร
   你是否已忘记了,为什么你会爱上我
   ลืมไปหรือเปล่า ชอบฉันที่ตรงไหน
   你是否已忘记了,你到底爱我哪一点
   อยากให้เธอทบทวน วันนี้ฉันควรเปลี่ยนเพราะอะไร
   我希望你能够想一想,为什么现在的我应该要改变
   เพราะฉันไม่เคยเปลี่ยน เพียงเพราะว่าใจเธอไม่เหมือนเดิม
   也许是因为我从没改变过什么,恰是你,已不再是从前的那个你了

   背景介绍:

   Sara Nusara Poongprasert简介

   泰国一名老姐类歌手,歌曲均能首首唱到经典,现在已经退出歌坛了。

    个人档案

   ชื่อ – สกุล(真名) : นุศรา ผุงประเสริฐ

   ชื่อเล่น(小名) : ซาร่า (SARA)

   วันเกิด (出生日期): 28/01/2521 (即公历1978年1月28日)她是泰国一名老姐类歌手,歌曲均能首首唱到经典。可惜的是现在已经退出歌坛了。

   5岁开始接受歌唱训练,也是音乐才女,掌握不少乐器,包括鼓、钢琴、笛子和萨克斯。属于才貌兼备型的歌手,在泰国,是很受欢迎的女歌手,是获得2006年度泰国最受欢迎歌手奖的5名歌手之一。

   她的座右铭是:“the show must go on”(一切都要继续),最爱的书是《哈利波特》。

   代表作:《即使知道要见面》

   其他作品:《是否要忘记》《想说什么吗》《总好过难过》《没关系》


   微信打赏乐道
   微信扫一扫支付

   发布者

   老莫

   人生在世,要有点追求,要有点坚持,否则很无趣。